Περιβάλλον

Ανακύκλωση αναλώσιμων Xerox
Περιβαλλοντικά προγράμματα προϊόντων
(EPEAT, ENERGY STAR, EcoLogo)

Υγεία και Ασφάλεια

Δελτία δεδομένων ασφάλειας υλικού
Δελτία δεδομένων ασφάλειας προϊόντων
Έλεγχος της χρήσης χημικών
Οδηγία σχετική με την κατανάλωση ενέργειας προιόντων

Διορατικότητα

Η δέσμευσή μας για διαφύλαξη της ποιότητας ζωής (PDF)


Διαφύλαξη του Περιβάλλοντος, της Υγείας & της Ασφάλειας

Στη Xerox, η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής έχει το σημαντικότερο ρόλο στην εταιρική μας φιλοσοφία. Ευθυγραμμίσαμε τους στόχους μας για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια σε πέντε κρίσιμους τομείς ώστε να επηρεαστεί ολόκληρη η αλυσίδα της διεθνούς παρουσίας μας. Σε συνεργασία με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους μετόχους μας αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων μας και του κοινωνικού συνόλου.
Διακυβέρνηση και πολιτική της Xerox για το Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια
Παροχή βιωσιμότητας για τους πελάτες και τις επιχειρήσεις μας (PDF)

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την προστασία του κλίματος
Περιορίζουμε τις εκπομπές άνθρακα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της Xerox και παρέχουμε προϊόντα και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους πελάτες μας.
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και των δασών της γης
Η Xerox μαζί με τους συνεργάτες της προωθούν έναν κύκλο οικολογικής κατανάλωσης χαρτιού παρέχοντας χαρτιά φιλικά προς το περιβάλλον, αναβαθμίσεις στα πρότυπα διαχείρισης των δασικών εκτάσεων και προϊόντα και υπηρεσίες που περιορίζουν την ανάγκη χρήσης χαρτιού στο γραφείο.
Διατήρηση καθαρής ατμόσφαιρας και καθαρού νερού
Έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε τη χρήση τοξικών υλικών και βαρέων μετάλλων στην εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων μας.
Αποφυγή και διαχείριση απορριμμάτων
Τα προϊόντα της Xerox έχουν σχεδιαστεί για αποτελεσματική χρήση των πόρων—ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση υλικών.
Εξασφάλιση υγείας και ασφάλειας
Η Xerox δημιουργεί ασφαλή και αποδοτικά προϊόντα, διατηρεί ασφαλές το περιβάλλον εργασίας των ανθρώπων της, υποστηρίζει προγράμματα περίθαλψης και ευεξίας και μειώνει τους τραυματισμούς και την έκθεση σε επικίνδυνα για την υγεία υλικά.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια
Υποστήριξη πελατών:

ehs-europe@xerox.com