Bevara ren luft och rent vatten

Xerox värnar miljön och har som långsiktigt mål att eliminera användningen av beständiga bioackumulerande och giftiga material i hela leverantörskedjan. Vi tillämpar strikta interna standarder för ren tillverkning och har förändrat eller bytt ut rutiner för att avsevärt minska användningen av giftiga ämnen och tungmetaller. Våra produkter är säkra att använda och kan kasseras på ett ansvarsfullt sätt som inte förorenar luften och vattnet.
Eliminera giftiga material i hela leverantörskedjan
  • Våra leverantörer måste uppfylla Xerox stränga standarder som begränsar innehållet av kemikalier i våra produkter. Xerox är medlem i EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), som har tagit fram en standard för uppföljning av leverantörernas sociala ansvar inom områdena arbetsvillkor, hälsa, säkerhet och miljö.
  • Läs mer om vårt arbete för att eliminera giftiga material från vår leverantörskedja på sidan Regler för användning av kemikalier.
Reglera användningen av kemikalier i Xerox verksamhet och genom produktdesign
  • Xerox har minskat utsläppen av partiklar och giftämnen från sin tillverkningsverksamhet med 94 procent sedan 1991. Läs mer om hur vi hanterar vårt miljöskyddsarbete.
  • Vi utformar våra produkter med målsättningen att minimera utsläppen av kemikalier och buller under användning av utrustningen. För våra nuvarande produkter ligger utsläppen av kemikalier långt under de globala gränsvärdena. Läs mer om säkerheten hos Xerox produkter (PDF).
  • Xerox färgpulver är ogiftiga och genererar inte farligt avfall. Läs mer om Xerox färgpulver (PDF).