Opprettholde ren luft og rent vann

For å ta vår del for miljøet arbeider Xerox i det lange løpet for å eliminere bruken av persistente, bioakkumulerende og giftige materialer i hele leveringskjeden. Vi har implementert strenge interne standarder for en ren produksjon og har omstrukturert eller erstattet prosesser for å redusere bruken av giftige stoffer og tungmetaller drastisk. Våre produkter er sikre å bruke og kan disponeres på en ansvarlig måte for å bidra til ren luft og rent vann.
Eliminere giftige materialer fra leveringskjeden
  • Våre forhandlere må oppfylle Xerox' strenge krav til kontroll av innholdet av kjemikalier i våre produkter. Xerox er medlem av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) som har utviklet en standardbasert metode for å kontrollere at forhandlere oppfyller kravene på flere områder for sosialt ansvar, inkludert arbeidsmessige, helsemessige, sikkerhetmessige og miljøbevarende aktiviteter.
  • Les mer om hvordan vi arbeider for å eliminere giftige materialer fra vår leveringskjede på siden Regulering av bruk av kjemikalier .
Kontroll av kjemikaliebruk i Xerox' operasjoner og via produktdesign
  • I vår produksjonsvirksomhet har vi redusert utslipp av partikler og giftige stoffer i luften med 94 % siden 1991. Les mer om hvordan vi håndterer miljøutfordringene.
  • Vi designer produktene våre slik at vi strengt kan kontrollere utslippene av kjemikalier og støy ved bruk av utstyret. Våre aktuelle produkter har kjemiske utslippsnivåer som befinner seg godt under det som er fastsatt i internasjonale lover og forskrifter. Les mer om sikkerhet i Xerox-produktene (PDF).
  • Xerox-fargepulveret er ikke giftig og genererer ikke farlig avfall. Les mer om Xerox' fargepulver (PDF).