Behoud van schone lucht en schoon water

Als bijdrage aan het behoud van het milieu werkt Xerox op lange termijn aan het terugdringen van het gebruik van persistente, bioaccumulerende en toxische materialen in de toeleveringsketen. We passen strenge interne normen toe voor schone productie en hebben processen opnieuw opgebouwd of vervangen om het gebruik van giftige stoffen en zware metalen drastisch te verminderen. Onze producten zijn veilig in gebruik en kunnen op een verantwoorde manier worden afgevoerd voor behoud van schone lucht en schoon water.
Giftige materialen uit de toeleveringsketen verwijderen
  • Onze leveranciers moeten voldoen aan de strenge normen van Xerox om het chemicaliëngehalte van onze producten te reguleren. Xerox is lid van de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) die normen heeft ontwikkeld om te controleren of toe leveranciers voldoen aan eisen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid zoals arbeid, gezondheid, veiligheid en milieubeheer.
  • Lees meer over wat we doen om giftige materialen uit onze toeleveringsketen te verwijderen op de pagina Gebruik van chemicaliën reguleren.
Gebruik van chemicaliën in processen van Xerox en bij productontwerp reguleren
  • De uitstoot van stof en giftige stoffen in de lucht tijdens de productieprocessen van Xerox is sinds 1991 met 94% afgenomen. Lees meer over hoe we onze milieuprestaties beheren.
  • Tijdens het ontwerp van onze producten wordt erop gelet dat de uitstoot van chemicaliën en de geluidshinder tijdens het gebruik van de apparatuur tot een minimum worden beperkt. Onze huidige producten hebben emissieniveaus die een stuk lager zijn dan de wettelijke voorschriften. Lees meer over de veiligheid van Xerox producten (PDF).
  • Xerox toners zijn niet giftig en genereren geen gevaarlijke afvalstoffen. Lees meer over Xerox toner (PDF).