Puhtaan ilman ja veden suojeleminen

Xerox on kantanut oman kortensa kekoon tekemällä pitkäjänteistä työtä eliminoidakseen hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet toimitusketjustaan. Sovellamme tiukkoja sisäisiä standardeja puhtaan tuotannon varmistamiseen, ja käytämme muunnettuja tai korvaavia prosesseja, jotka vähentävät merkittävästi myrkkyjen ja raskasmetallien käyttöä. Tuotteemme ovat turvallisia käyttää ja ne voidaan hävittää vastuullisesti. Näin voimme säilyttää puhtaan ilman ja veden.
Myrkyllisten aineiden eliminoiminen toimitusketjusta
  • Toimittajiemme on noudatettava Xeroxin tuotteiden kemikaalisisällölle asettamia tiukkoja normeja. Xerox on EICC:n (Electronic Industry Citizenship Coalition) jäsen. Tämä yhteistyöelin on kehittänyt standardeihin perustuvan tavan valvoa toimittajien vaatimustenmukaisuutta useilla sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueilla, mukaan lukien työ-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristötoimet.
  • Lue lisää siitä, miten pyrimme eliminoimaan myrkylliset aineet toimitusketjustamme Kemikaalien käytön hallinta sivulta.
Kemikaalien käytön hallinta Xeroxin toiminnoissa ja tuotesuunnittelussa
  • Xeroxin tuotantotoiminnot ovat vähentäneet hiukkas- ja myrkkypäästöjä 94 prosentilla vuodesta 1991 lähtien. Lue lisää siitä, miten hallitsemme ympäristötoimiamme.
  • Tuotteidemme suunnittelussa otamme huomioon niiden melu- ja kemikaalipäästöjen tiukan hallinnan. Nykyisten tuotteidemme kemikaalipäästötasot ovat huomattavasti alle ohjearvojen. Lue lisää Xerox-tuotteiden turvallisuudesta (PDF).
  • Xerox-väriaineet eivät ole myrkyllisiä eivätkä ongelmajätettä. Lue lisää Xerox-väriaineista (PDF).