Minska energiförbrukningen för att skydda vårt klimat

Industrin måste göra vad den kan för att skydda klimatet. Av den anledningen minskar vi vårt koldioxidavtryck genom att sänka energiförbrukningen på våra fabriker och investera i produktdesign som sparar energi och ger mindre utsläpp av växthusgaser. Dessutom erbjuder vi våra kunder digitala multifunktionsskrivare och energieffektiva lösningar.
Minskning av koldioxidavtrycket – Energy Challenge 2012
  • Vårt initiativ Energy Challenge 2012 utgick från målet att minska våra globala utsläpp av växthusgaser med 10 procent från 2002 till 2012. År 2007 höjde vi målet till 25 procent.
    läs om hur Xerox minskar sitt koldioxidavtryck i hela företaget
  • Xerox har infört omfattande regler för energihantering och nya tekniker och hade i slutet av 2007 minskat sina utsläpp av växthusgaser med 21 procent.
Besparingar med ENERGY STARMultifunktionsskrivare sparar energiEnergibesparande lösningar och tjänsterSamarbeten för att minska risken för klimatförändringar