Reduser energibruken for å verne miljøet

Bransjen må gjøre sitt for å beskytte miljøet. Med tanke på dette reduserer vi vårt co2-utslipp ved å kutte ned på energibruken på våre fabrikker, ved å investere i produktdesign som bevarer energien og senker drivhusgassutslippene og tilbyr digitale multifunksjonsskrivere og energisparende løsninger til våre kunder.
Redusert CO2-utslipp - Energy Challenge 2012
  • Utgangspunktet for vårt Energy Challenge 2012-program var et mål om å redusere drivhusgassutslippene fra vår virksomhet verden over med 10 % fra 2002 til 2012. I 2007 økte vi målet til 25 %.
    les mer om hvordan vi i Xerox reduserer CO2-utslippet for hele selskapet
  • Xerox iverksatte strenge og omfattende energistyringstiltak og implementerte nye teknologier og hadde ved utgangen av 2007 oppnådd en reduksjon i drivhusgassutslipp på 21 %.
ENERGY STAR-sparingerMultifunksjonsskrivere sparer energiEnergibesparende løsninger og tjenesterSamarbeid for å redusere risikoen for klimaendringer