Energieverbruik verlagen om ons klimaat te beschermen

De industrie moet een bijdrage leveren om ons klimaat te beschermen. Daarom verlagen we onze CO2-emissie door het energieverbruik in onze vestigingen terug te dringen, te investeren in energiebesparende productontwerpen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en onze klanten digitale multifunctionals en energiezuinige oplossingen aan te bieden.
Lagere CO2-emissie - Energy Challenge 2012
  • Bij aanvang van de Energy Challenge 2012 hadden wij als doelstelling om van 2002 t/m 2012 de broeikasgasemissies (GHG-emissies) veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten wereldwijd met 10% te verlagen. In 2007 hebben we deze doelstelling verhoogd naar 25%.
    lees meer over hoe Xerox de CO2-emissie binnen het bedrijf verlaagt
  • Xerox heeft op uitgebreide schaal energiebeheer en nieuwe technologieën geïmplementeerd en daarmee tegen het einde van 2007 een verlaging van 21% van de GHG-emissies bereikt.
Besparingen met ENERGY STARMultifunctionals leveren energiebesparing opEnergiebesparende oplossingen en dienstenSamenwerken om het risico van klimaatverandering te beperken