הפחתת שימוש באנרגיה כדי להגן על הסביבה שלנו


על התעשייה חלה אחריות לעשות את חלקה כדי להגן על האקלים שלנו. לשם כך, אנו מפחיתים את השפעתנו על הסביבה על ידי הפחתת השימוש באנרגיה במתקנים שלנו, השקעה במוצרים המתוכננים לשימור ופליטה מופחתת של גזי חממה ומכירת מדפסות משולבות דיגיטליות ופתרונות יעילים באנרגיה ללקוחות שלנו.
הפחתת זיהום - אתגר האנרגיה של 2012
  • תכנית אתגר האנרגיה של 2012 שלנו החלה עם המטרה להוריד את רמת פליטת גזי חממה (GHG) מהפעולות הבינלאומיות שלנו ב-10% בין השנים 2002 ו-2012. בשנת 2007, שיפרנו את המטרה שלנו ל-25%.
    למד כיצד Xerox מפחיתה את ההשפעה על הסביבה ברחבי החברה כולה.
  • Xerox הקפידה ליישם ניהול אנרגיה כולל וטכנולוגיות חדשות והגיעה להפחתה של 21% בפליטת גזי חממה עד לסוף שנת 2007.
חיסכון ENERGY STARמדפסות משולבות חוסכות באנרגיהפתרונות ושירותים החוסכים באנרגיהעבודה משותפת להפחתת הסיכון לשינוי האקלים