Eko-ohjelmat

Xeroxin ympäristötuoteluettelo (PDF)
Monet Xerox-laitteet täyttävät tai ylittävät maailmalla yleisimmin tunnustettujen toimistolaitteiden eko-ohjelmien vaatimukset. Näitä ovat kansainvälinen ENERGY STAR ja kanadalainen Environmental Choice EcoLogo. Xeroxin ekomerkityissä tuotteissa on otettu ympäristötekijät huomioon tinkimättä suorituskyvystä, laadusta ja luotettavuudesta. Näiden laitteiden energiaa ja paperia säästävät toiminnot tuovat työympäristöön arvoa, tehokkuutta ja joustavuutta.

EPEAT®-ympäristöarviointirekisteri elektronisille tuotteille
EPEAT® on kattava ympäristöarviointijärjestelmä, joka tunnistaa tietyt ympäristökriteerit täyttävät elektroniset laitteet yhdistämällä kattavat kriteerit muotoilulle, tuotannolle, energiankäytölle ja kierrätykselle ja verifioimalla jatkuvasti valmistajien väitteitä. EPEAT-järjestelmää suunniteltaessa käytettiin ostajien panosta, jotta saatiin ostajille tarkoitettu ympäristöarviointityökalu. Tietoja ohjelmasta ja tällä hetkellä rekisteröidyistä tuotteista on osoitteessa: www.epeat.net.

Vuoden 2013 alkupuolella elektronisten tuotteiden EPEAT®-rekisteriä laajennettiin käsittämään myös kuvankäsittelylaitteet. Xeroxilla oli ensimmäisten joukossa EPEAT-rekisteröityjä tuotteita ohjelman käynnistyspäivänä, ja se lisää jatkuvasti uusia tuotteita rekisteriin.
Kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma
Energiatehokkaita toimistolaitteita koskevan ENERGY STAR -ohjelman käynnisti vuonna 1993 Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA). Xerox oli mukana perustajajäsenenä. ENERGY STAR -merkinnän saannin tärkeimpänä edellytyksenä on, että laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan tietyn ajan kuluttua siitä, kun sitä on viimeksi käytetty. Ohjelman vaatimukset tulevat entistä haasteellisimmiksi muutaman vuoden välein. Lisätietoja on verkko-osoitteessa www.energystar.gov.

Huhtikuun alussa vuonna 2009 kansainvälisen ENERGY STAR -ohjelman vaatimuksia tiukennettiin huomattavasti, jotta asiakkaat ja ympäristö hyötyisivät ohjelmasta entistä enemmän. Vuoden 2009 huhtikuun 1. päivän jälkeen valmistettuja tuotteita mitataan nyt tyypillisen virrankulutuksen testausmenetelmällä (Typical Electricity Consumption, TEC). Kaksipuolistulostus, varoitus- ja ohjetarrat ja dokumentaatio kuuluvat myös vaatimuksiin.
Xeroxin ENERGY STAR -luokitellut tuotteet 6.4.2007 - 30.6.2009 (PDF)
Xeroxin ENERGY STAR -luokitellut tuotteet ennen 1.4.2007 (PDF)
Kanadalainen Environmental Choice EcoLogo -ohjelma
Kanadalaisen Environmental Choice -ohjelman EcoLogo-merkki auttaa kuluttajia tunnistamaan ympäristöä säästävät tuotteet ja palvelut. EcoLogo-luokiteltujen toimistolaitteiden on täytettävä materiaalien suojelua, energiatehokkuutta ja päästöjä koskevat vaatimukset. Xeroxilla on ollut EcoLogo-luokiteltuja tuotteita jo vuodesta 1996. Lisätietoja on verkko-osoitteessa www.ecologo.org.