Kort blikk på Xerox

I mer enn 50 år har Xerox vært ledende innenfor dokumentteknologi og -tjenester. Og vi fortsetter å bygge videre på denne innovasjonsarven. Gjennom vårt oppkjøp av Affiliated Computer Services, er vi nå verdens ledende bedrift for håndtering av forretningsprosesser og dokumenter og kan tilby globale tjenester innenfor alt fra tilbakebetaling av krav og automatiserte avgiftstransaksjoner, til administrasjon av kundesentre HR-relaterte tjenester. Det nye Xerox retter blikket mot innovasjon, service, samt å gi kundene våre muligheten til å fokusere på det som er viktigst: deres egen bedrift.

A world made simpler...by Xerox

se video


Vi ønsker å bygge en arbeidsplass der både store idéer og menneskene rundt blomstrer og utvikles. Har du det som skal til for å bli med i det teamet?


Et klart bevis på vårt kontinuerlige fokus på innovasjon.


Se hvordan vi har skapt forretningsløsninger i mer enn hundre år.
Vårt fokus på innovasjon går som en rød tråd i alt vi gjør i Xerox. Vi avsatte over 3,2 % av vår omsetning til forskning og utvikling.

2014 Omsetning:   $ 19,5 miljard
2014 Netto-inntekt: $ 969 millioner
2014 Fortjeneste per aksje: $ 0,81 per aksje
Ledelsen i Xerox
Ursula M. Burns, styreformann og konsernsjef
Burns, som har vært ansatt som konsernsjef siden juli 2009 og styreformann siden mai 2010, startet sin karriere i Xerox i 1980, med sommerjobb som tekniker. I løpet av disse årene har hun stått bak mange av initiativene som har styrket Xerox’ ledende posisjon innenfor dokumentteknologi og -tjenester.

Xerox-kontorer
Med kontorer over hele verden, er vi aldri langt unna.

Xerox Headquarters
45 Glover Avenue
PO Box 4505
Norwalk, CT 06856-4505

Xerox' misjon og visjon
Xerox' misjon
Gjennom våre verdensledende teknologier og tjenester innenfor forretningsprosesser og dokumenthåndtering, befinner vi oss midt i hjertet av både små og store bedrifter, og gir kundene våre friheten til å fokusere på det som er viktigst for dem: den daglige virksomheten.

Kjerneverdier
En ting vi aldri vil forandre på, er våre kjerneverdier.
  • Vår suksess avhenger av fornøyde kunder.
  • Vi leverer kvalitet og hevder oss i alt vi gjør.
  • Vi arbeider for størst mulig avkastning.
  • Vi bruker teknologi for å beholde markedsledelsen.
  • Vi verdsetter våre ansatte.
  • Vi opptrer som ansvarlige samfunnsborgere.