Küresel Vatandaşlık

Sorumluluğumuz

Günümüzde Xerox'un değer önerisi tüm endüstriler ve dünya genelindeki işletmeler ve hükümetler tarafından tanınmaktadır. Topluluklarımızı olduklarından daha iyi yapma konusunda tutkulu insanlara... çeşitliliğe ve sürekli gelişime adanmış kurumsal bir kültüre... ve hizmet ve teknoloji potansiyelini daha iyi bir dünya vaadiyle kullanan yenilikçi bir topluluğa sahibiz.

Çevreyi koruma konusunda şirket genelindeki bağlılığımızı yansıtacak şekilde, Xerox'un çevresel sürdürülebilirlik hedefleri tüm dünyada 2001 ile 2012 döneminde sera gazları emisyonunda yüzde 25'lik azalma öngörüyordu. Xerox sera gazı emisyonlarını 2002'den beri yüzde 42 azaltmayı başararak 2012 yılında sera gazı (GHG) emisyonu azaltma hedefini geçti. Çalışan faaliyetleri, daha az araç kullanımı, mükemmel enerji yönetimi, yeni üretim ve müşteri teknolojileri ile daha etkin ısıtma ve soğutma ekipmanlarını da içeren şirket çapındaki gayretler bu başarıyı mümkün kıldı.

Küresel Vatandaşlık Raporu
2013 Küresel Vatandaşlık Raporu
Küresel vatandaşlık konusundaki sekizinci yıllık raporumuz; Xerox'un ilkelerini, politikalarını ve geniş kurumsal sosyal sorumluluk tanımı altında görülen alanlardaki uygulamalarını tartışmaktadır. Bunlar; yönetim ve etik, müşteri gizliliği ve memnuniyeti, çalışan çeşitliliği ve gelişimi, çevresel sürdürülebilirlik inisiyatifleri, kurumsal bağışlar ve gönüllülük ile daha fazlasını kapsamaktadır.
Küresel Vatandaşlık Raporunu İndir (PDF)
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Raporu Bölümünü İndir (PDF)
İnteraktif versiyona bak

Küresel Vatandaşlık Raporu Arşivi
2012 Küresel Vatandaslik Raporu
2011 Küresel Vatandaslik Raporu
2010 Küresel Vatandaslik Raporu
2009 Küresel Vatandaşlık Raporu
2008 Küresel Vatandaşlık Raporu