Globalt medborgarskap

Vårt åtagande

Inom många olika branscher världen över upptäcker fler och fler företag och myndigheter möjligheterna med Xerox tjänsteutbud. Vi har folk som känner starkt för att skapa bättre samhällen… en företagskultur som främjar mångfald och ständig förbättring… och en innovationsgemenskap som tar vara på potentialen hos tjänster och tekniker för att skapa en bättre värld.

I Xerox plan för miljömässig hållbarhet ingick ursprungligen en 25-procentig minskning av växthusgasutsläpp globalt sett från 2002 till 2012, vilket återspeglade hela företagets åtagande för miljöförvaltning. 2012 överträffade Xerox detta mål för minskning av växthusgaser med en 42-procentig minskning av växthusgasutsläpp sedan 2002. Över hela företaget arbetade man med att köra kortare sträckor än tidigare, att ha en vettig energihantering, nya tillverkningstekniker och effektivare upphettnings- och nedkylningsutrustning.

Rapport om globalt medborgarskap
2013 års rapport om globalt medborgarskap
I vår åttonde report om globalt medborgarskap diskuteras Xerox’ principer, policyer och rutiner inom områden som ingår i den vidare definitionen av företags sociala ansvar. I detta ingår bl.a. ledning och etik, kundsekretess och tillfredsställelse, anställdas mångfald och utveckling, initiativ om ekologisk hållbarhet, företagsdonationer och frivillig verksamhet.
Hämta rapporten om globalt medborgarskap (PDF)
Hämta rapportavsnittet om miljö, hälsa och säkerhet (PDF)
Se interaktiv version

Rapportarkiv om globalt medborgarskap
2012 års rapport om globalt medborgarskap
2011 års rapport om globalt medborgarskap
2010 års rapport om globalt medborgarskap
2009 års rapport om globalt medborgarskap
2008 års rapport om globalt medborgarskap