2014 års rapport om globalt medborgarskap

Läs rapporten >

Globalt medborgarskap

Vårt åtagande

Inom många olika branscher världen över upptäcker fler och fler företag och myndigheter möjligheterna med Xerox tjänsteutbud. Vi har folk som känner starkt för att skapa bättre samhällen… en företagskultur som främjar mångfald och ständig förbättring… och en innovationsgemenskap som tar vara på potentialen hos tjänster och tekniker för att skapa en bättre värld.

Rapport om globalt medborgarskap
2014 års rapport om globalt medborgarskap
I vår nionde report om globalt medborgarskap diskuteras Xerox’ principer, policyer och rutiner inom områden som ingår i den vidare definitionen av företags sociala ansvar. I detta ingår bl.a. ledning och etik, kundsekretess och tillfredsställelse, anställdas mångfald och utveckling, initiativ om ekologisk hållbarhet, företagsdonationer och frivillig verksamhet. Läs rapporten.

Rapportarkiv om globalt medborgarskap
2013 års rapport om globalt medborgarskap
2012 års rapport om globalt medborgarskap
2011 års rapport om globalt medborgarskap
2010 års rapport om globalt medborgarskap
2009 års rapport om globalt medborgarskap