Przykładne postępowanie na skalę globalną

Nasze zobowiązanie

W ramach różnych branży oraz na całym świecie firmy oraz instytucje rządowe doceniają obecną propozycję wartości firmy Xerox. Posiadamy ludzi, którzy pasjonują się w sprawianiu, że nasze społeczeństwa stają się lepsze... kulturę korporacyjną, która jest zaangażowana na rzecz różnorodności i stałego udoskonalania... oraz innowacyjną społeczność wykorzystującą potencjał usług oraz technologii w celu uczynienia świata lepszym.

Odzwierciedlając obowiązujące w całej firmie zaangażowanie na rzecz racjonalnego gospodarowania środowiskiem naturalnym, cele zrównoważonego rozwoju firmy Xerox objęły 25% ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na całym świecie od 2002 do 2012 roku. W 2012 roku firma Xerox przekroczyła cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, osiągając 42% ograniczenie emisji gazów cieplarnianych od 2002 roku. Obowiązujące w ramach całej firmy wysiłki umożliwiły osiągnięcie tego sukcesu, włączając działania pracowników, ograniczenie liczby wyjazdów służbowych, rozsądne zarządzanie energią, nowe technologie produkcyjne oraz klienckie, a także bardziej skuteczne ogrzewanie i chłodzenie.

Raport dotyczący przykładnego postępowania na skalę globalną
Raport dotyczący przykładnego postępowania na skalę globalną za 2013 r.
Nasz ósmy, coroczny raport dot. bycia globalnym obywatelem omawia zasady Xerox, polityki i praktyki w obszarach objętych szeroko rozumianą definicją korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Obejmuje ona min. zarządzanie i etykę postępowania, poszanowanie prywatności klientów oraz mierzenie poziomu ich zadowolenia, różnorodność i rozwój personelu, inicjatywy dotyczące ochrony środowiska, akcje charytatywne i działania opierające się na wolontariacie.
> Pobierz Raport dotyczący przykładnego postępowania na skalę globalną (PDF)
> Pobierz Raport dotyczący bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska (PDF)
> Zobacz wersję interaktywną

Archiwum Raportów dotyczących przykładnego postępowania na skalę globalną
> Raport dotyczacy przykladnego postepowania na skale globalna za 2012 r.
> Raport dotyczacy przykladnego postepowania na skale globalna za 2011 r.
> Raport dotyczacy przykladnego postepowania na skale globalna za 2010 r.
> Raport dotyczący przykładnego postępowania na skalę globalną za 2009 r.
> Raport dotyczący przykładnego postępowania na skalę globalną za 2008 r.