Raport dotyczący przykładnego postępowania na skalę globalną za 2014 r.

Przeczytaj Raport >

Przykładne postępowanie na skalę globalną

Nasze zobowiązanie

W ramach różnych branży oraz na całym świecie firmy oraz instytucje rządowe doceniają obecną propozycję wartości firmy Xerox. Posiadamy ludzi, którzy pasjonują się w sprawianiu, że nasze społeczeństwa stają się lepsze... kulturę korporacyjną, która jest zaangażowana na rzecz różnorodności i stałego udoskonalania... oraz innowacyjną społeczność wykorzystującą potencjał usług oraz technologii w celu uczynienia świata lepszym.

Raport dotyczący przykładnego postępowania na skalę globalną
Raport dotyczący przykładnego postępowania na skalę globalną za 2014 r.
Nasz dziewiąty, coroczny raport dot. bycia globalnym obywatelem omawia zasady Xerox, polityki i praktyki w obszarach objętych szeroko rozumianą definicją korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Obejmuje ona min. zarządzanie i etykę postępowania, poszanowanie prywatności klientów oraz mierzenie poziomu ich zadowolenia, różnorodność i rozwój personelu, inicjatywy dotyczące ochrony środowiska, akcje charytatywne i działania opierające się na wolontariacie. Przeczytaj raport.

Archiwum Raportów dotyczących przykładnego postępowania na skalę globalną
Raport dotyczacy przykladnego postepowania na skale globalna za 2013 r.
Raport dotyczacy przykladnego postepowania na skale globalna za 2012 r.
Raport dotyczacy przykladnego postepowania na skale globalna za 2011 r.
Raport dotyczacy przykladnego postepowania na skale globalna za 2010 r.
Raport dotyczący przykładnego postępowania na skalę globalną za 2009 r.