2014 rapport om global samfunnsånd

Les rapporten >

Globalt Samfunnsansvar

Våre forpliktelser

I alle bransjer og over hele verden anerkjenner bedrifter og myndigherer verdiproposisjonen til dagens Xerox. Vi har folk som er lidenskapelig opptatt av å gjøre våre lokalsamfunn bedre enn de er ... en bedriftskultur som er forpliktet til mangfold og kontinuerlig forbedring ... og et innovasjonsfellesskap som utnytter potensialet av tjenester og teknologier i løftet om en bedre verden.

Rapport om globalt samfunnsansvar
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2014
Vår niende årlige rapport om globalt statsborgerskap diskuterer Xerox' prinsipper, policyer og praksis i områder som faller under den brede definisjonen av samfunnsansvar. De omfatter styring og etikk, personvern for kunder og kundetilfredshet, mangfold i ansettelser og ansattes utvikling, bærekraftig miljø-initiativer, bedriftsdonasjoner og frivillighetsarbeid, med mer. Les rapporten.

Arkiv for rapporter om globalt samfunnsansvar:
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2013
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2012
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2011
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2010
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2009