Globalt Samfunnsansvar

Våre forpliktelser

I alle bransjer og over hele verden anerkjenner bedrifter og myndigherer verdiproposisjonen til dagens Xerox. Vi har folk som er lidenskapelig opptatt av å gjøre våre lokalsamfunn bedre enn de er ... en bedriftskultur som er forpliktet til mangfold og kontinuerlig forbedring ... og et innovasjonsfellesskap som utnytter potensialet av tjenester og teknologier i løftet om en bedre verden.

Xerox' miljømessige bærekraftsmål, som avspeiler en bred miljøsatsing i hele selskapet, omfatter 25 % reduksjon i klimagassutslipp over hele verden fra 2002-2012. I 2012 oversteg Xerox dette drivhusgass (GHG)-utslippsreduksjonsmålet, og oppnådde 42 % reduksjon i klimagassutslipp since 2002. Innsatsen i hele selskapet som gjorde denne suksessen mulig, inkluderte ansattes handlinger, kjøring av færre kilometer, fornuftig energiadministrasjo, ny produksjons- og kundeteknologi og mer effektiv oppvarming og kjøling.

Rapport om globalt samfunnsansvar
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2013
Vår åttende årlige rapport om globalt statsborgerskap diskuterer Xerox' prinsipper, policyer og praksis i områder som faller under den brede definisjonen av samfunnsansvar. De omfatter styring og etikk, personvern for kunder og kundetilfredshet, mangfold i ansettelser og ansattes utvikling, bærekraftig miljø-initiativer, bedriftsdonasjoner og frivillighetsarbeid, med mer.
Last ned Rapporten om globalt samfunnsansvar (PDF)
last ned Rapportdelen om miljø, helse og sikkerhet (PDF)
Se den interaktive versjonen

Arkiv for rapporter om globalt samfunnsansvar:
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2012
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2011
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2010
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2009
Rapport om globalt samfunnsansvar for 2008