הדו"ח לשנת 2014 בנושא אזרחות גלובלית

קרא את הדו"ח >

אזרחות גלובלית

המחויבות שלנו

ארגונים ממגוון תעשיות וממשלות מכל רחבי העולם מכירים בערך שמציעה Xerox. לאנשינו יש להט לשיפור הקהילות שבהן אנחנו פועלים...תרבות ארגונית שמחוייבת לגיוון ולשיפור מתמיד...וקהילה חדשנית שרותמת את כוחם של שירותים וטכנולוגיות כדי ליצור עולם טוב יותר.

דו" אזרחות גלובלית
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2014
דו"ח האזרחות הגלובלית תשיעי שלנו מציג את עקרונותיה, המדיניות והנהלים של Xerox בתחומים המכוסים תחת ההגדרה הרחבה של אחריות תאגידית. קרא את הדוח.

ארכיון הדו"חות בנושא אזרחות גלובלית
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2013
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2012
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2011
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2010
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2009