אזרחות גלובלית

המחויבות שלנו

ארגונים ממגוון תעשיות וממשלות מכל רחבי העולם מכירים בערך שמציעה Xerox. לאנשינו יש להט לשיפור הקהילות שבהן אנחנו פועלים...תרבות ארגונית שמחוייבת לגיוון ולשיפור מתמיד...וקהילה חדשנית שרותמת את כוחם של שירותים וטכנולוגיות כדי ליצור עולם טוב יותר.

בהתאם למחויבות הארגונית שלנו לאחריות סביבתית, יעדי הקיימות הסביבתית של Xerox כללו בין השנים 2002 ו-2012 צמצום בשיעור של 25% בפליטת גזי חממה בכל אתרי פעילותה ברחבי העולם. בשנת 2012 Xerox התעלתה על יעד צמצום פליטת גזי החממה שהציבה לעצמה, כשהיא השיגה צמצום בפליטת גזי בשיעור של 42% בפליטת גזי החממה מאז שנת 2002. ההצלחה הזאת התאפשרה הודות למאמצים שנעשו בכל דרגי החברה וכללו פעולות שנקטו העובדים, צמצום הנסועה, ניהול אנרגטי יעיל, ושירות לקוחות חדשות וייעול החימום והקירור.

דו" אזרחות גלובלית
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2013
דו"ח האזרחות הגלובלית השמיני שלנו מציג את עקרונותיה, המדיניות והנהלים של Xerox בתחומים המכוסים תחת ההגדרה הרחבה של אחריות תאגידית.
הורד את הדו"ח בנושא האזרחות הגלובלית (PDF)
הורד את פרק הדו"ח העוסק בנושאי סביבה, בריאות ובטיחות (PDF)
הצג את הגרסה האינטראקטיבית

ארכיון הדו"חות בנושא אזרחות גלובלית
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2012
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2011
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2010
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2009
דו"ח האזרחות הגלובלית לשנת 2008