Global virksomhed i samfundet

Vores målsætning

På tværs af forskellige brancher og overalt i verden anerkender virksomheder og regeringer de værdier, som Xerox tilbyder i dag. Vi har mennesker, som lidenskabeligt arbejder for at gøre vores samfund bedre, end det er i dag… en virksomhedskultur, der er engageret i mangfoldighed og vedvarende forbedring… og et innovationssamfund, der holder fast i potentialet ved serviceydelser og teknologier for at skabe en bedre verden.

Xerox' mål for miljømæssig bæredygtighed afspejler hele virksomhedens engagement i miljømæssig virksomhedsledelse og har medført en reduktion i udledning af drivhusgasser på 25 % på verdensbasis fra 2002 til 2012. I 2012 overgik Xerox målet for udledning af drivhusgasser (GHG: greenhouse gas) og opnåede dermed en reduktion på 42 % i udledning af drivhusgasser siden 2002. Mange initiativer i hele virksomheden gjorde denne succes mulig, herunder medarbejderaktiviteter, kørsel af færre kilometer, miljøvenlig energistyring, nye produktions- og kundeserviceteknologier og mere effektiv opvarmning og afkøling.

Rapport om den globale virksomhed i samfundet
2013-rapporten om den globale virksomhed i samfundet (2012 Report on Global Citizenship)
Vores ottende årsrapport om globalt borgerskab gennemgår Xerox' principper, politik og praksis på områder, som kan samles under den brede definition af virksomhedens sociale ansvar. De omfatter ledelse og etik, kundefortrolighed og kundetilfredshed, medarbejdermangfoldighed og -udvikling, initiativer til miljømæssig bæredygtighed, virksomhedens donationer, frivillig indsats og meget mere.
Download rapport om den globale virksomhed i samfundet, Global Citizenship Report (PDF)
Download rapportafsnit om miljø, sundhed & sikkerhed, Environment, Health & Safety Report Section (PDF)
Se interaktiv version

Global Citizen Report Archive (Arkiv med rapporter om den globale virksomhed i samfundet)
2012 Report on Global Citizenship (2011-rapport om den globale virksomhed i samfundet)
2011 Report on Global Citizenship (2011-rapport om den globale virksomhed i samfundet)
2010 Report on Global Citizenship (2010-rapport om den globale virksomhed i samfundet)
2009 Report on Global Citizenship (2009-rapport om den globale virksomhed i samfundet)
2008 Report on Global Citizenship (2008-rapport om den globale virksomhed i samfundet)